36 Δράσεις
Καλώς ήλθατε

στο αποθετήριο εφαρμογών που αναπτύσσονται ή υποστηρίζονται από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού (www.opengov.gr).

To Redmine (www.redmine.org) είναι ένα συνεργατικό εργαλείο ανοικτού κώδικα για την παρακολούθηση και διαχείριση έργων.

Οι βασικές λειτουργίες του Redmine είναι: